O Firmie

Biuro AURAFIN Audyt, Rachunkowość, Finanse Alicja Kruk powstało w 2011 roku na bazie wieloletniego doświadczenia Pani Alicji Kruk – właściciela biura, która jest biegłym rewidentem od 2005 roku, wpisanym do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 10574.

Alicja Kruk jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w działach księgowości firm z terenu Podkarpacia. Tytuł biegłego rewidenta zdobyła w trakcie wieloletniej pracy w firmie audytorskiej, będącej członkiem międzynarodowej sieci, gdzie zajmowała kierownicze stanowisko.
Specjalizuje się w badaniach i przeglądach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi jak i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, w tym także Spółek Giełdowych. Posiada również wieloletnie doświadczenie w wycenie wartości spółek oraz due diligence finansowym.

Biuro AURAFIN Alicja Kruk posiada wpis do działalności gospodarczej nadanej przez Prezydenta miasta Rzeszowa pod numerem 16330H oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Comments are closed.